In organisaties waar geaccepteerd wordt dat mensen nou eenmaal fouten maken, is meer openheid en wordt beter en efficiënter gewerkt aan oplossingen of het voorkomen ervan. Het gevolg is dat de kwaliteit van het product of de dienstverlening beter wordt.

Als je merkt dat fouten, complexiteit of overmatig veel conflicten vooruitgang en kwaliteit in de weg staan is Errone een partner om in zeer korte tijd heel concrete inzichten en handvatten te geven om te veranderen.

Errone geeft inzicht in de knoppen waar een organisatie aan kan draaien om kwaliteit te verhogen. Een dedicated expertteam. Voor management, directie en bestuur.

Errone is een uniek samenwerkingsverband tussen seniore organisatieadviseurs en actieve vliegers dat bij elkaar komt als je de volgende stap in je organisatie wilt maken – op het gebied van kwaliteit en de cultuur die daar bij hoort. De vliegwereld is ver als het gaat om kwaliteitsbewustzijn en het volgen van een continue verbetercyclus. Hier wordt het verband onderkend tussen: de acceptatie van menselijke feilbaarheid en een rechtvaardigheids- en leercultuur.

Verdieping op visie

p.s. “erroné” komt uit het Frans en betekent “ik heb me vergist”. Wij verkiezen de Italiaanse uitspraak.